کتاب های David Lewis

Oxford Produced and distributed for the Historic Towns Trust by Oxbow Books, Windsor and Eton,دانلود کتاب David Lewis,Download Windsor and Eton, Oxford Produced and distributed for the Historic Towns Trust by Oxbow Books,نسخه اصلی David Lewis

گت بلاگز MapMaps Windsor and Eton / دانلود فایل

مشخصات کلی Windsor and Eton

نویسنده کتاب (Author):

David Lewisدرخواست کتاب اورجینال

انتشارات (Publisher):

Oxford : Produced and distributed for the Historic Towns Trust by Oxbow Books, 2015.خرید و فروش فایل

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 Map : English فروش فایل تخصصی

منبع (Database):

WorldCatدانلود کتاب اصلی

موضوع (Subject):

Windsor and Maidenhead (England) — Maps.      

ژانر / فرم:Maps

نوع منبع:Map

تمام نویسندگان / همکاران: David Lewis Find more information about: David Lewis

شناسه شابک ISBN:9781782978282 1782978283

شناسه OCLC:979267546

یادداشت:Contained within a slip case.

جزئیات Description:viii, 83 pages, 18 folded sheets of color maps ; 43 cm. + 1 CD-ROM (4 3/4 in.).

عنوان سری:British atlas of historic towns, v. 4.

مسئوليت Responsibility:David Lewis.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs